Monthly Archives: February 2018

Înscrierea în învățământul primar 2018-2019

Informații cu privire la circumscripțiile școlare din localitatea Mătăsaru:

 Școala gimnazială Mătăsaru – 0,5 clasă, (simultan cu clasa I) 12 elevi (locația Grădinița Crețulești – construcția nouă)

      Școala gimnazială Poroinica – 1 clasă, 25 elevi (locația Școala Poroinica)

Școala primară Tețcoiu – 0,5 clasă (simultan cu clasa I) – 12 elevi       (locația Școala Tețcoiu)

      Sălile de clase sunt dotate cu mobilier corespunzător, beneficiază de apă curentă, grupuri sanitare proprii adaptate vârstei, materiale didactice corespunzătoare.

            VINERI- 09 MARTIE 2018, se organizează ,,ZIUA PORȚILOR DESCHISE” în cele trei unități școlare!

                            Director,

    Prof. Lăzărescu Violeta-Manuela