All posts by iulian

Înscrierea în învățământul primar, 2017-2018

Informații cu privire la circumscripțiile școlare din localitatea Mătăsaru:

Școala gimnazială Mătăsaru – 1 clasă, 25 elevi (locația Grădinița Crețulești – construcția nouă)

Școala gimnazială Poroinica – 1 clasă, 25 elevi (locația Școala Poroinica)

Școala primară Tețcoiu – 0,5 clasă (simultan cu clasa I) – 12 elevi ( locația Școala Tețcoiu)

Salile de clase sun dotate cu mobilier corespunzator, beneficiaza de apa curenta, grupuri sanitare proprii adaptate varstei, materiale didactice corespunzatoare.

MARŢI , 28 februarie 2017, se organizează ,,ZIUA PORȚILOR DESCHISE” în cele trei unități școlare!

DIRECTOR
Prof. Lăzărescu Violeta-Manuela

Apel pentru selecția profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învățământul gimnazial

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice organizează selecția profesorilor în vederea constituirii grupurilor de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învățământul gimnazial. Profesorii selectați vor desfășura activitățile de proiectare a programelor școlare pentru gimnaziu.

apel grup de lucru curriculum