Mai multe șanse prin educație!

Cursuri A Doua Șansă în școala noastră

Copiii, tinerii și adulții care nu au absolvit învățământul obligatoriu și au dorit să-și continue școala participă gratuit în Programul “A doua șansă”, desfășurat în școala noastră în cadrul Proiectului “Mai multe șanse prin educație!” (POCU/665/6/23/134358).

Programele tip “a două şansă” se adresează celor care nu au urmat sau nu au finalizat învăţământul primar și gimnazial, oferind posibilitatea continuării şi finalizării învățământului obligatoriu.

Cine participa la cursurile noastre: cei care, din varii motive, nu au participat deloc la educaţia formală – şcolară;cei care au fost înscrişi, dar au abandonat învăţământul primar(indiferent de momentul şi motivele abandonului);cei care nu au absolvit, până la vârsta de 14 ani, învăţământul primar; cei care auabsolvit învăţământul primar obligatoriu (inclusive în sistemul A doua şansă) dar nu au continuat educaţia; cei care au absolvit o parte din clasele corespunzătoare învăţământului gimnazial (V, VI sau VII), dar au abandonat şcoala pe parcursul acestui  ciclu de învăţământ.

Fiind un program flexibil (organizarea orarului se face în funcţie de nevoile cursanţilor, în cursul săptămânii, după-amiaza sau seara, sâmbăta sau pe perioada vacanţelor şcolare), iar cei care participa în acest program nu sunt nevoiți să-şi întrerupă activitatea generatoare de venituri sau cea familială (îngrijirea copiilor, a casei etc.).

 Fiecare persoană care finalizează programul „A Doua Șansă” (fie pentru învătămant primar, fie pentru învățămant secundar inferior) obține un certificat de absolvire și poate să-și continue studiile.Totodată, absolvenţii Programului „A doua şansă” pentru învăţământul secundar inferior care urmează stagiul de pregătire practică de 720 de ore şi care susţin şi promovează examenul de certificare a competenţelor profesionale, dobândesc şi un certificat de calificare profesională care le facilitează accesul pe piața muncii.

            Proiectul ,,Mai multe şanse prin educaţie!”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, este derulat de Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş și Inspectoratul Judeţean Dâmboviţa.