Managementul cazurilor de violență

Conform OME. nr. 6235/2023 pentru aprobarea Procedurii privind managementul cazurilor de violență asupra antepreşcolarilor/preșcolarilor/elevilor și personalului unității de învățământ, precum și al altor situații corelate în mediul școlar și al suspiciunii de violență asupra copiilor în afara mediului școlar, la nivelul Școlii Gimnaziale Mătăsaru și structuri se implementează ca mecanism de sesizare anonimă a suspiciunilor și a faptelor de violență ”Cutia cu sesizări”, existentă în fiecare structură de învățământ.