Monthly Archives: February 2017

Înscrierea în învățământul primar, 2017-2018

Informații cu privire la circumscripțiile școlare din localitatea Mătăsaru:

Școala gimnazială Mătăsaru – 1 clasă, 25 elevi (locația Grădinița Crețulești – construcția nouă)

Școala gimnazială Poroinica – 1 clasă, 25 elevi (locația Școala Poroinica)

Școala primară Tețcoiu – 0,5 clasă (simultan cu clasa I) – 12 elevi ( locația Școala Tețcoiu)

Salile de clase sun dotate cu mobilier corespunzator, beneficiaza de apa curenta, grupuri sanitare proprii adaptate varstei, materiale didactice corespunzatoare.

MARŢI , 28 februarie 2017, se organizează ,,ZIUA PORȚILOR DESCHISE” în cele trei unități școlare!

DIRECTOR
Prof. Lăzărescu Violeta-Manuela