Monthly Archives: November 2023

Săptămâna educației globale 2023

În perioada 13-19 noiembrie 2023 s-a sărbătorit la nivel european Săptămâna Educației Globale.
Acest eveniment a fost marcat și în Școala Gimnazială Mătăsaru prin activități extracurriculare, care au avut ca elemente centrale domeniile tematice propuse în acest an: pacea și planeta. Tema principală a GEW 2023, “Pace pentru planetă. O planetă a păcii” s-a concretizat prin desfășurarea unui proiect educațional local, în cadrul căruia elevii, coordonați de cadrele didactice au desfășurat activități specifice.
Astfel, au fost organizate activități educaționale complexe, sub forma unor ateliere de lucru, studii de caz, vizionări de filme, expoziții, prin care s-a urmărit: formarea în rândul elevilor a unor atitudini de respect pentru diversitate, a abilităților de comunicare interculturală, a înțelegerii cauzelor și problemelor majore care afectează lumea; dezvoltarea abilităților necesare conviețuirii în armonie cu ceilalți; însușirea modalităților de rezolvare a conflictelor apărute la nivel de grup, național sau global și implicarea în eliminarea sau prevenirea acestora.
Elevii au participat activ, conștientizând rolul de cetățeni ai acestei lumi, dovedind respect pentru diversitate și înțelegând că doar prin acțiunile fiecăruia dintre noi, putem transforma lumea într-un loc echitabil și durabil.