ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

2021-2022

Informații cu privire la circumscripțiile școlare din localitatea Mătăsaru:

Școala gimnazială Mătăsaru – 1 clasă, 20 elevi (locația Grădinița Crețulești – construcția nouă)

Școala gimnazială Poroinica – 1 clasă, 20 elevi (locația Școala Gimnazială Poroinica)

Școala primară Tețcoiu – 0,5 clasă (simultan ) – 15 elevi      ( locația Școala PrimarăTețcoiu)

Salile de clase sun dotate cu mobilier corespunzator, beneficiaza de apa curenta, grupuri sanitare proprii adaptate varstei, materiale didactice corespunzatoare.

DIRECTOR

Prof. Lăzărescu Violeta-Manuela

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *